Urbanistické aspekty:

VIZE DO BUDOUCNA

Vize souvisí s cíly, které si klade investor při plánování projektu a výsledcích, kterých by se tento projekt měl dobrat

Lokalita Bohunice

Lokalita Ponava

Cílem tohoto projektu je vybudování důstojné víceúčelové sportovní haly odpovídající měřítku města Brna. Koncepce projektu je však prvoplánovitá a nezohledňuje rizika plynoucí z absence podpory ze strany široké veřejnosti a nemožnosti dalšího rozvoje. Město Brno by si v tomto případě mělo vzít ponaučení z chyb jiných měst na podobných projektech a ne je krátkozrace opakovat. Varujícím příkladem by se mohla stát situace kolem HC Slavia Praha nebo podobný příklad fotbalového týmu 1.FC Brno spočívající v poklesu návštěvnosti po přesunutí z tradičního místa.

Ponava je tradičním místem brněnského sportu. Genius loci tohoto místa posloužil jako základ ideální podoby sportovně-komerčního centra. Návrh urbanistické koncepce areálu a následného architektonického řešení sportovní haly vhodným způsobem doplňuje funkční uspořádání centra Brna, rozšiřuje nabídku sportovních služeb a posunuje Brno blíže ke standardu západoevropských měst. Areál propojuje klidové zóny směřující z centra až k severní hranici města a stává se příjemným místem pro trávení volného času nejen Brňanů, ale také obyvatel brněnského okolí a Jihomoravského kraje.

 

Areál Ponava by při zachování navržené koncepce mohl důstojně reprezentovat město Brno na národní a také mezinárodní úrovni. Zároveň vytváří kvalitní městský prostor určený pro sport, volný čas a relaxaci. S ohledem právě na koncepci takového areálu je perspektivnější vize centralparku v lokalitě Ponavy.

zpět na studii