Urbanistické aspekty:

EKONOMICKÉ UKAZATELE VÝSTAVBY

Neodmyslitelným kriteriem je finanční náročnost projektu a případné možnosti návratnosti investice.

Lokalita Bohunice

Lokalita Ponava

Poměry v rámci lokality Bohunice nevyžadují tak velké investiční nároky při přípravě projektu i jeho samotné realizaci.

Zvýšené náklady budou vyžadovány ze strany města na zajištění dostatečné dopravní infrastruktury (zejména MHD), která kapacitně nedostačuje.

Obtížné podmínky dalšího rozvoje s ohledem na zastavěnost pozemků by se zde mohla stát ekonomickou pastí.

 

Stavba areálu v oblasti za Lužánkami s sebou přináší nepochybně vyšší vynaložené  investiční výdaje. Přihlédneme-li ale k atraktivitě místa, blízkosti centra, zájmu ze strany diváků, marketingové propagaci, spojení s cestovním ruchem a dalším aspektům, může areál generovat vyšší prostředky nejen provozovatelům areálu, ale také dalším živnostním v okolí.

 

Při posouzení náročnosti investice je důležité rozlišit ekonomickou výhodnost z hlediska krátkodobého a dlouhodobého. Krátkodobě je ekonomicky výhodnější investice v lokalitě Bohunice. Je ovšem také zřejmé, že dlouhodobě je pro Brno jako celek výhodnější vyšší investice do kvalitního a reprezentativního zázemí pro vrcholový i volnočasový sport.

zpět na studii