Urbanistické aspekty:

Širší vztahy

POLOHA V RÁMCI SÍDELNÍ STRUKTURY

Urbanistické začleněni do sídelní struktury města Brna je jedním z nejdůležitějších aspektů výstavby nové víceúčelové haly. Z tohoto hlediska je nejdůležitější poloha areálu, návaznost na okolí, dostupnost.

Lokalita Bohunice

Lokalita Ponava

V případě haly v Bohunicích by se jednalo o umístění haly na okraj města Brna.

 

Areál Ponava se nachází ve středu města Brna při severním okraji městského centra.

 

Z hlediska polohy má výhodnější postavení v rámci sídelní struktury areál Ponava. Jeho umístění ve středu města je velkou předností, která na sebe váže řadu dalších výhod.

zpět na studii