Vizualizace

  Srovnávací studie

  Názory odborníků

  Fakta

          Stavby v areálu

  Víceúčelová hala

  Vyšlo v mdiích

  Diskusní fórum

  Kontakt

 

 

www.hokejzaluzanky.cz

 

www.kometazaluzanky.cz

 

 

 

Stavby v areálu Ponava

Zimní stadion jako víceúčelová sportovní hala

Stadion určený prioritně pro nejvyšší hokejovou soutěž a pro pořádání mezinárodních akcí na nejvyšší úrovni, například mistrovství světa všech kategorií. Mimo to byl měl nabídnout možnost využití pro další sporty a kulturní akce. Kapacita hlediště by se měla pohybovat kolem 15 tisíc diváků.

 

Fotbalový stadion

Stadion určený pro nejvyšší fotbalovou soutěž a pro sehrání některých mezinárodních utkání. Tomuto záměru by měl odpovídat i standard vybavení. Pro potřeby města Brna a vývoj návštěvnosti by byla postačující kapacita 15 – 20 tisíc diváků.

 

Plavecký stadion, akvapark, wellness centrum

Současný plavecký stadion by měl být nahrazen plaveckým centrem, které bude odpovídat všem normám pro nejvyšší plavecké soutěže a standardům EWA. Plavecké centrum by se mělo skládat z plavecké části pro sportovce, kde by se navázalo na plaveckou tradici a spolupořádání mistrovství republiky i mezinárodních akcí. Dále poté indoor a outdoor akvapark se standardem EWA pro rekreační plavání a wellness centrum poskytující

doplňkové relaxační a regenerační služby.

 

Tenisový stadion

V Brně se často pořádají vrcholná tenisová utkání – FEDcup žen. Nicméně pro tento účel není ve městě zařízení splňující všechny současné požadavky. Proto by bylo vhodné zde vybudovat tenisové centrum, které by poskytlo dostatečné zázemí pro výchovu mládeže, pořádání turnajů a také mezinárodních zápasů. Centrum by mělo zahrnovat hlavní kurt s kapacitou cca 5 tisíc diváků pro vrcholné akce, venkovní kurty pro trénink a větší turnaje s menším hledištěm a možností zastřešení v zimě.

 

Velodrom

Stávající zařízení na výstavišti už nevyhovuje současným standardům, navíc se již delší dobu uvažuje o jeho přesunutí na jiné místo. K tomuto účelu se zdá být také vhodná lokalita Ponavy. Zařízení by navázalo na cyklistickou tradici a mohlo by sloužit české reprezentaci, která v českých podmínkách nemá kde trénovat a opět by byla možnost pořádat vrcholné mezinárodní akce. Kapacita by se měla pohybovat na stávajících 10 tisících divácích.

 

Tréninkové centrum

Vzhledem k zaměření areálu na sport by nemělo chybět špičkové tréninkové a rehabilitační centrum určené pro vrcholové sportovce.

 

Sport pro volný čas

Území Ponavy by nemělo být pouze centrem vrcholového sportu, naopak by mělo nabídnout i množství příležitostí pro rekreační sportování a volný čas. Vrcholový sport by se zde měl prolínat s amatérským, tak aby byl vzorem pro zdravý způsob života. Měly by zde tedy být stezky pro běh, cyklistiku a bruslení, hřiště pro tenis, fotbal, volejbal nebo brach, skatepark, ale i dětská hřiště a klidná místa k pouhé relaxaci.

 

Obchod a služby

Areál by neměl být zaměřen pouze jednostranně na sport, ale měl by nabízet i další služby. Pro tento účel se nabízí obchodní pasáž umístěná v těsném kontaktu s městem. Ta by měla kompenzovat funkci stávajících obchodních domů Tesco a Billa. Na rozdíl od nich by měla být dostupnější pro obyvatele (pěší i automobilovou dopravou).

 

Ubytování

Množství sportovních akcí, které by nově vzniklý sportovně-komerční komplex pořádal, vyvolává i potřebu zvýšit ubytovací kapacitu přímo v daném místě. Mělo by sloužit pro sportovce, návštěvníky, popřípadě novináře.