Vizualizace

  Srovnávací studie

  Názory odborníků

  Fakta

  Víceúčelová hala

  Vyšlo v mdiích

  Diskusní fórum

  Kontakt

 

 

 

www.hokejzaluzanky.cz

 

www.kometazaluzanky.cz

 

 

 

Ohlasy odborníků na tento projekt

Ing. arch. Viktor Rudiš

- spoluautor československého pavilonu pro Expo 1970 v Ósace, spoluautor sídliště Lesná, autor rekonstrukce budovy Uměleckoprůmyslového muzea (čestné uznání Grand Prix Obce architektu za rok 2002), autor pavilonu G na brněnském výstavišti, za který získal Grand Prix Obce architektů. (viz archiweb)
 

 

Diplomové práce studentů fakulty architektury Davida Bureše a Luďka Černého

  

Ve funkci člena komise pro státní závěrečné zkoušky jsem posuzoval práce studentů Davida Bureše a Luďka Černého, kteří řešili rozsáhlý sportovní areál v Brně u Lužánek. Obě práce vzbudily svojí kvalitou mimořádnou pozornost a byly oceněny nejvyšší možnou známkou.

Domnívám se, že přinesly zásadní koncepční řešení sportovního areálu města Brna. Doporučuji, aby jim věnovaly pozornost orgány města pro územní rozvoj

 

doc. Ing. Josef Chybík, CSc.
 
děkan Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně
 

     Ve sportovním areálu za brněnským parkem Lužánky, prožívaly celé generace fotbalových a hokejových příznivců příjemné i těžké chvíle. Mnohdy po odpoledním fotbale, kdy fandové povzbudili Zbrojovku, se stoupenci nejrychlejší kolektivní hry přesunuli do hokejové haly, aby ve večerním utkání pomohli svými hlasy mistrné Kometě. Po letech prosperity nastalo cosi nečekaného a smutného. Hokejový klub se z Brna téměř vytratil a fotbalová Zbrojovka, již jako FC Brno, přešla na nové působiště. Místo kam za radostí i zklamáním, ale vždy za dobrým sportem a kvalitní zábavou chodily tisíce Brňanů a také milovníci fotbalu a hokeje ze širokého okolí, ovládlo neproniknutelné pustnutí a zkáza.

     Jsem velmi rád, že nastupující generace, která ságu o jedenácti mistrovských titulech Komety a jednom titulu fotbalovém, zná jen z historických análů a vyprávění svých otců, se odhodlaně vrací na toto jedinečné místo. Svými projekty navazuje na zašlou slávu a přesvědčuje, že nové sportovní arény mohou vyrůst právě zde. Oběma mladým architektům i všem, kterým leží na srdci budoucnost brněnského sportu přeji, aby se zdařilý tvůrčí počin absolventů brněnské fakulty architektury setkal s dobrou vůlí těch, kteří o dalším osudu areálu za Lužánkami budou rozhodovat.

 

Prof. Ing. arch. Ivan Ruller

 - spoluautor projektu výstavby Janáčkova divadla a hotelu International v Brně, autor budovy zlatnického družstva Karát zasazeného do kontextu historické zástavby, autor sportovní haly Rondo, autor prosklené administrativní budovy na Vídeňské ulici (Ingstav), spoluautor pavilonu E na brněnském výstavišti. (viz archiweb, slavné osobnosti )

 

      Několik poznámek k diplomovému projektu Ing. arch. Davida Bureše a Ing. arch. Luďka Černého na téma „Sportovně-komerční areál“.

     Práce se velmi podrobně zabývá studií rozsáhlého prostoru  mezi ulicí Sportovní, Arboretem a Červeným mlýnem, který je v územním plánu města Brna deklarovaný jako centrální sportovní areál.

     Hodnocení práce bylo provedeno Státní zkušební komisí s velmi kladným výsledkem – výborně, a návrhem na Cenu děkana. Není tedy cílem této úvahy se celkovým hodnocením zabývat. Je orientovaná na posouzení vhodnosti situování víceúčelové haly na místě zbouraného zimního stadionu v souvislosti se záměrem vybudovat tuto velkorysou novou halu v dnes volném prostoru u dálničního přivaděče západně za sídlištěm Bohunice.

     Prostor po likvidaci Zimního stadionu, který patřil ke špičkovým sportovištím daného města s dlouholetou tradicí i architektonickou hodnotu (zejména jeho zastřešení od profesora Lederera), je nesporně organicky začleněn do centrálního sportovního areálu v Brně. Snaha vytvořit velkorysý koncept jednoho centrálního, atraktivního sportovního areálu v jednom místě je nesporně v souladu s jeho celoměstským, regionálním i mezinárodním významem s dlouholetou tradicí a přitažlivostí pro všechny občany města i jeho návštěvníky. Mít velkorysý centrální prostor pro nejdůležitější sporty – kopaná, hokej, plavání, halové sporty, tenis s možností obohacení o další společenské a kulturní aktivity. Snahou by mělo být soustředit se na jeho postupné budování v nejvyšší dosažitelné kvalitě v našich podmínkách. Z toho důvodu se jeví jako vhodnější varianta dokončit areál pro vrcholový sport za Lužánkami, než jeho umístění v okrajové zóně města s nutností nově vybudovat veškerou dopravní a technickou infrastrukturu.

     Situování v centrálním prostoru města navíc umožňuje i vhodnější dostupnost zejména pěší docházkou, což snižuje náklady na provoz ostatních druhů dopravy i parkovišť. Lze také organizačně řešit časovou současnost jednotlivých nejvíce navštěvovaných aktivit tak, aby budování nákladných parkovacích ploch bylo co nejracionálnější. Daný prostor je i dnes možno vhodně obsloužit městskou hromadnou dopravu – autobusy, tramvaje. Poloha s napojením na základní komunikační systém – velký městský okruh, je vhodná i pro mimobrněnské návštěvníky. Je zde také pamatováno na dostatečné rozptylové plochy po skončení akcí a to všemi směry v rámci města. Právě rozvaha a posouzení těchto hledisek by měla být pro konečné rozhodnutí zásadní.

     Je však nutno říci, že úvaha umístění haly na západním okraji města má ještě jednu variantu a to její umístění v rámci univerzitního kampusu, které by mohlo přinést také pozitivní hodnoty, stejně jako areál za Lužánkami, což by stálo za komplexní srovnání a posouzení všech hledisek. Tato varianta ovšem nepovede k vybudování soustředěného sportovního areálu jako za Lužánkami. Domnívám se, že město takového významu a velikosti si velkorysý sportovní areál zaslouží.