Urbanistické aspekty:

PODPORA ZE STRANY OBYVATEL MĚSTA BRNA

Nezbytnou součástí plánovacího procesu je zapojení veřejnosti do projednávání zamýšleného projektu.

Lokalita Bohunice

Lokalita Ponava

Projekt je podporován úzkou skupinou lidí. Tito lidé mají za prvořadý pouze zisk, nikoli zájem města jako celku. Podporu široké veřejnosti tento projekt nemá.

Ponava je tradičním místem sportu ve městě. Od jejího připojení k Brnu na konci 19. století slouží výhradně sportovním účelům. Právě toto místo je spjato s největšími úspěchy brněnského sportu. Z toho důvodu má většina Brňanů k tomuto místu silný citový vztah. Právě proto drtivá většina obyvatel města včetně osobností brněnského sportu preferuje znovu vystavění víceúčelové haly právě na místě původního zimního stadionu.

V tomto případě musíme konstatovat, že opravdu širokou podporu má pouze výstavba v oblasti za Lužánkami. Síla tradice a magie tohoto místa – genius loci, vyvolávájí silné pocity u většiny obyvatel Brna. Je to jedna z mála tradic, kterou město má, a proto by se mělo snažit si ji udržet.

zpět na studii