Urbanistické aspekty:

NAPOJENÍ NA SÍŤ MHD

Z hlediska dostupnosti je třeba přihlédnout k napojení na síť městské hromadné dopravy. Jejím prostřednictvím se bude do sportovní haly dopravovat největší procento diváků.

Lokalita Bohunice

Lokalita Ponava

Stávající síť MHD je koncepčně nedořešená a v současné době není kapacitně schopná zvládnout nápor cestujících. V oblasti se počítá s výstavbou nového tramvajového okruhu, jeho realizace bude však s ohledem na klidový režim fakultní nemocnice a na nedostatek volných ploch obtížná a ekonomicky nákladná.

Lužánky jsou protnuty páteřními tramvajovými a trolejbusovými linkami. Téměř všechna hlavní sídliště jsou dosažitelná bez nutnosti přestupu.

Z hlediska napojení na síť MHD je zcela jednoznačně výhodnější umístění v lokalitě Ponava, kde je dostupnost MHD postačující a na rozdíl od Bohunické varianty nevyžaduje investiční zásah.

zpět na studii