Vizualizace

  Urbanistická studie

  Fotbalový stadion

  Hokejový stadion

  Diskusní fórum

  Kontakt

 

 

www.hokejzaluzanky.cz

 

www.kometazaluzanky.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

Hokejový stadion

Nová hokejová a víceúčelová aréna je citlivě zasazena do stávajícího terénu. Diváci budou scházet do útrob stadionu z úrovně ulice Sportovní a Drobného směrem dolů, nebo z podzemních parkovacích stání rovně. Kapacita při sportovních utkáních bude 13 644 diváků. Hudební koncerty pojmou až 14 000 posluchačů.

            Hlavní myšlenkou bylo zachovat ledovou plochu stadionu pod úrovní terénu a směřovat hmotu tribun do výšky. Důležitým požadavkem při návrhu bylo vytvořit členitou tektonicky působící fasádu. Tvar je jednoduchý, s výrazně členěnými žebry, které pomáhají přenášet zatížení ze svislé pohledové části objektu a střechy. V konečném provedení by fasáda měla připomínat obrovská velrybí žebra. Sklon fasády je čistě funkcionalistický - založen na sklonu horního ochozu v hale. Dalším důležitým aspektem byl požadavek dobré akustiky (snížený strop), ekologie (recyklovatelná fasáda z pohledového betonu), cenové dostupnosti (fasáda je zároveň i nosná konstrukce) a pohodlí pro fanoušky (dostatečné komunikace, zázemí, hygiena). Hokejová aréna bude působit zároveň jako nosná konstrukce, ale také jako sochařské umělecké dílo zhotovené zásadně z trvanlivého pohledového TX Aktive betonu, který pomáhá zadržovat smog a prach v centru města. Inspirativní tvar "UFO" je odvozen funkcí tribun. Ve spodní části stadionu se nacházejí tribuny s mírnějším sklonem (33°), ve druhém ochozu mají tribuny strmější sklon 42°. Sevřené tribuny budou z interiéru připomínat kotel, který umožňuje zažít skvělou atmosféru.