Vizualizace

  Srovnávací studie

  Názory odborníků

  Fakta

  Víceúčelová hala

  Vyšlo v mdiích

  Diskusní fórum

  Kontakt

 

 

www.hokejzaluzanky.cz

 

www.kometazaluzanky.cz

 

Souhrn poznatků plynoucích z analýz, závěry pro víceúčelovou halu

Silné stránky

 

- tradice

Největší úspěchy brněnského hokeje se podařilo vybojovat na zimním stadionu za Lužánkami. Citové vazby, které k tomuto místu chovají nejen sportovci, ale i fanoušci, je velmi silné. Dá se předpokládat, že hala za Lužánkami by byla schopna přilákat mnohem větší množství návštěvníků, než v případě haly umístěné v okrajové části města. Silné tradice by se dalo pozitivně využít v oblasti marketingu.

 

- široká podpora ze strany fanoušků

Brněnský hokejový klub se dlouhodobě těší ze zájmu svých fanoušků. Ti se zejména v poslední době stali republikovým fenoménem, podporujícím svůj klub nejen na domácím stadionu, ale v hojném počtu jezdí i na venkovní zápasy po celé republice. Návštěvnost v minulém extraligovém ročníku byla druhá nejvyšší v soutěži (průměrně 7 158 diváků oproti republikovému průměru 5 237 diváků), přičemž tato je silně limitována maximální kapacitou haly 7 200 diváků. S větší halou by pravděpodobně byla mnohem vyšší. Poptávka po účasti na

playoff 1. ligy ročníku 2008/09 činila 70 000 diváků. Fanouškovská iniciativa navíc podporuje výstavbu víceúčelové haly za Lužánkami. Za tímto účelem dokonce vzniklo občanské sdružení, které za výstavbu haly v místě starého zimního stadionu bojuje.

Slabé stránky

 

- podpora ze strany města

Město Brno dlouhodobě jednostranně podporovalo kulturu, zejména divadla, koncerty, muzea a na sport se dávalo minimum prostředků. To se odrazilo nejen ve špatném stavu sportovišť, ale také ve zhoršení práce s mládeží a v pádu některých vrcholových klubů.

Příležitosti

- absence ledových ploch

Brno má nedostatečné množství ledových ploch. Ty stávající jsou plně vytížené a nestačí uspokojit poptávku.

 

- konkurenceschopnost

Nová hala by měla být pojata jako víceúčelová, tedy neměla by sloužit jen pro hokej, ale měla by plnit i další funkce – např. pořádání koncertů. V tomto ohledu má Brno jedinečné postavení. V relativně krátké dojezdové vzdálenosti, do 2 hodin jízdy autem, se nachází tři evropské metropole (Vídeň, Bratislava, Praha). Zahrnuje tedy poměrně širokou spádovou oblast. Nezanedbatelná by byla nižší cenová relace pořádaných kulturních akcí a tím by představovala velkou konkurenci pro podobná zařízení v jiných metropolích (O2arena v Praze). Zvýraznila by se schopnost přilákat do Brna špičkové umělce a hudebníky.

 

- vhodné doplnění funkcí

Hala by neměla sloužit výhradně sportu, ale měla by být doplněna dalšími funkcemi. Ty by měly být schopné zajistit nepřetržité využívání areálu. Vzhledem k poloze ve městě se nabízí například doplnění o obchodní pasáž. Ta by dokázala udržet návštěvníky na místě nejen v době zápasů nebo jiných akcí, ale poskytnout jim širší příležitost k trávení času. Pasáž by se navíc mohla spolupodílet na financování provozu víceúčelové haly a zajistit tak její větší soběstačnost a konkurenceschopnost.

Hrozby

 

- přesun do jiné lokality

Výstavba víceúčelové haly v okrajové části města, tak jak to zamýšlí magistrát města Brna, představuje hrozbu možného poklesu návštěvnosti. Tento jev můžeme sledovat na příkladu klubů v jiných městech – např. Slavia Praha má velké problémy s naplněním kapacity po přesunu z tradičního místa a už zvažuje možnost návratu a výstavby haly na tomto místě