Urbanistické aspekty:

Širší vztahy

DOSTUPNOST

Představíme-li si město jako terč, v jehož středu se nachází městské jádro, platí, že ze všech částí města, které mají v rámci sídla stejné postavení (vzdálenost od středu), je dojezdová vzdálenost relativně stejná. Nevytváří se stav, kdy jedna část obyvatel města to má za sportem dál než ta druhá. Lidé se navíc mohou po skončení akce rovnoměrně rozptýlit do sídelní struktury. V případě areálu na vzdáleném okraji města není situace tak výhodná. Platí, že většina obyvatel má větší dojezdovou vzdálenost a vzniká tak větší dopravní zatížení.

Lokalita Bohunice

Lokalita Ponava

Hala v lokalitě Bohunice má velmi dobré napojení na silniční síť nadregionálního významu – nachází se v těsné blízkosti sjezdu Brno-západ z dálnice D1. Díky Pisáreckým tunelům je poměrně rychle spojena s velkým městským okruhem a s centrem města.

Vzdálenost od středu města v podstatě znemožňuje pěší dostupnost. Víceúčelová hala je přístupná pěšky pouze pro návštěvníky kampusu Masarykovy univerzity, popřípadě obyvatelům Nového Lískovce. To ovšem představuje nepatrný zlomek spádové oblasti.

V oblasti je vybudováno množství nových parkovacích míst. Ty ovšem plně pokrývají potřeby kampusu, fakultní nemocnice, administrativy a nákupního centra. Výstavba sportovní haly by tedy vyžadovala navýšení parkovacích kapacit. Jejich realizace je možná pouze formou parkovacího domu v místě stávajícího parkoviště.

 

Přestože se komplex nachází v centru města, je areál výborně napojen také na silniční síť. Ponava je spojena se všemi důležitými komunikacemi regionálního i státního významu a je lemována dvěma městskými okruhy.  Zejména návaznost na Velký městský okruh, který uzavírá řešené území na severní straně je nezanedbatelná. Areál je díky němu velmi rychle dostupný ze všech částí města, je spojen s dálnicí a s letištěm v Tuřanech.

Blízkost městského jádra je výhodná také s ohledem na pěší docházkovou vzdálenost. Ta v případě Ponavy nepřesahuje cca 10 minut chůze ze samotného středu města. Lidé tak mohou velmi rychle do areálu pěšky přijít nebo ho opustit a vrátit se zpět do centra, kde se mohou věnovat dalším aktivitám.

Počty parkovacích míst jsou nedostačující. V případě výstavby nového sportovního centra by bylo třeba vybudovat nová parkovací stání a to s ohledem na budoucí využití formou parkovacích domů (podzemních i nadzemních). Pro jejich realizaci je v rámci oblasti množství volných ploch.

Oba areály jsou velmi dobře napojeny na dopravní infrastrukturu. Bohunice mají výborný přístup ke komunikaci nadregionálního významu (dálnice D1), Ponava vyniká pěší dostupností a silniční sítí městského významu. S přihlédnutím k faktu, že hala bude prioritně využívána pro potřeby občanů města Brna a nikoli obyvatel jiných regionů, volíme z hlediska dostupnosti jako výhodnější areál Ponava.

zpět na studii